Zoeken naar “Kapitein Blood”

5 resultaten gevonden

De doorzochte tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.


Desmond Taylor. Zijne voornaamste filmen zijn: « Blood will Tell », « Beyond the Shadows », « The Blue Bandanna ». William...en hij besluit van in ’t vervolg slechts « kapitein Brand » te zijn, een zeer toegewijd vriend. Tijdens een . . .
is dan ook met vreugde dat zij op een zekeren dag kapitein John S anderendaags vond men het lijk van lord Grimwood...met een brief: « Ik laat u vrij. U moogt kapitein Eric huwen, maar ik wil dat de wroeging uw leven vergalt...staat Christiane plots voor haar oud-minnaaf, kapitein de Chassagnes, verbindingsofficier met den bevrienden . . .
De kronijk van dien tijd meldt ons dat de kapitein der bende, om de waarde te schatten van zijn nieuw lid...werd dus toevertrouwd aan kapitein Kendall die twee zijner vrienden, Murphy en Barclay...over te nemen. Die nieuwe bevelhebber was kapitein Peterson. Spoedig waren de twee kapiteins in onmin . . .
van een zeerooversschip, onder bevel van den kapitein Burcht Anderson. De vrouw in bezit te krijgen is het...aanvaarden, Sire, maar sta mij dan de gunst toe kapitein Ralph Perry en zijn bediende in vrijheid te stellen...zich alle deuren. In tegenwoordigheid van den kapitein, zegde hij deze. « Gij hebt één kans tegen duizend. Zijt . . .
monarchie het onderste boven met « One of the Blood ». «Het Teeken van Zorro » bracht hem in Nieuw-Spanje, hetgeen...n g Lode wijk XV Richelieu Hertog van Winterset Kapitein Badger Hertog van Chesterfield Hertogin van Marlborough . . .